WK2022 voetbalpoule MS Excel

Nu te downloaden voor een kleine vergoeding (voor het vele werk en support) het WK2022 Excel voetbalpoule programma.

Het deelnemer formulier kan ook gratis gedownload worden via de shop pagina.

Met het voetbalpoule programma van VMP-Online kunt u gemakkelijk een vrienden- of bedrijfspoule opzetten waarmee het WK voetbal voor extra vermaak kan zorgen. En omdat het zelf bij gehouden moet worden, zelf de uitslagen mag invullen als beheerder is dit ook veel leuker dan via een online website, waar het maar de vraag is waar de gegevens blijven en over geleverd dus aan de website. Ik geef zover ik kan support en kan beperkte wensen invulling geven zoals uw logo in het deelnemer formulier.

Aantal eigenschappen programma:

  • Naast het beheerprogramma (VMP Excel poule 2022… .xls) is er een Excel invulformulier wat door deelnemers ingevuld kan worden. De deelnemer kan dit bestand (Deelnemer_invulformulier … .xls) vervolgens naar de beheerder sturen. De beheerder laadt de lijst in het beheerprogramma.

Het deelnemers invulformulier kan op 2 manieren ingevuld worden. Via formulieren, waarbij ook de stand weergegeven wordt. Hiervoor zijn macro’s nodig (vba) en dient deelnemer deze toe te staan. Het is echter ook mogelijk direct op een sheet alles in te vullen via keuze menu’s. Hiervoor zijn macro’s niet nodig. Op deze manier is het vrijwel voor iedere Excel gebruiker mogelijk om toch een lijstje in te vullen die ingeladen kan worden met het beheer programma.

Invullen zonder gebruik van VBA via sheet (links) Invullen met gebruik van VBA via formulieren (rechts)
  • Wachtwoord om beperkte toegang te verlenen in het beheer programma (via hoofdmenu).
  • Lijsten kunnen ingevuld worden met het beheerprogramma zelf.
  • Lijsten van deelnemers kunnen verwijderd worden.
  • Lijsten van deelnemers kunnen bekeken worden, waarbij via tipteksten de werkelijke uitslag en de gescoorde punten zichtbaar zijn.
  • Totaaloverzicht met deelnemer en totaalpunten (sheet).
  • Punteninstellingen kunnen gewijzigd worden.
  • Werkelijke scores kunnen ingevuld en gewijzigd worden.
  • Automatische berekening standen (Update).
  • Logo’s / achtergrond afbeeldingen kunnen ingeladen worden.

Vraagstelling vragen kan aangepast worden. (Antwoordvorm moet het zelfde blijven) neem contact op met VMP-Online voor meer info

Het hoofdmenu

Via het Hoofdmenu kunnen diverse functies gekozen worden. 1 van de belangrijkste button is inladen lijst deelnemer. Heeft een deelnemer zijn bestand ingevuld en retour gestuurd dan kan deze via deze knop ingeladen worden en wordt deze toegevoegd in de datasheet, gemakkelijk als vele tientallen deelnemers hebt die je niet allemaal wilt overtypen. Daarnaast kunnen de deelnemer lijsten bekeken worden en eventueel gecorrigeerd via gedetailleerde scores bekijken/wijzigen.  Er kan een ranglijst opgevraagd worden. Te verdienen punten kunnen ingesteld worden en ook de logo’s en achtergronden in de invulformulieren kunnen gewijzigd worden. Verder is het mogelijk beperkte toegang te krijgen op dit menu via een zelf te creëren wachtwoord.

Hoofdmenu wk2022

Werkelijke scores

De werkelijke scores kunnen per speelronde en wedstrijd ingevuld worden. Via na een klik op opslaan wordt de werkelijke stand berekend van alle ingevulde wedstrijden. Bij het invullen zijn alleen getallen mogelijk. Andere tekens, getallen kleiner dan 0 of getallen groter dan 29 worden gewist. Noodzakelijk is het om het te checken en bij iedere update te controleren of alle velden juist gevuld zijn, onjuist ingevulde velden worden leeggemaakt.

Ranglijsten bekijken

In het totaal overzicht zijn maximaal 34 deelnemers tegelijk te bekijken. Er kan gesorteerd worden op naam (a-z) of punten (hoogste laagste).

Punten instellen

Via punten instellen kun je aangeven hoeveel punter er verdiend worden met uitslagen, maar ook keuze van teams die doorgaan in de finale rondes. Ook wanneer deze op de verkeerde plaats staan kun je nog punten verdienen.

Hoe werk het met punten. Zoals bovenstaand ingesteld kun je geen punten verdienen indien je bijvoorbeeld Spanje als tweede hebt geselecteerd en deze eerste wordt. Hieronder een voorbeeld:

Heb je beide teams goed gekozen in een achste finale dan verdien je 2 x 3 punten totaal 6 punten. Indien er 1 juist is gekozen dan dus 3 punten,ondanks dat dat team wel doorgaat in een andere achtste finale. Bijvoorbeeld de 7e 8ste finale. België tegen Duitsland. Duitsland is goed dus 3 punten. België staat echter wel in de 6e 8ste finale, maar daar krijg je nu geen punten voor.

Indien er wel punten verdient kunnen worden (in dit geval 1 punt) met een team op de verkeerde plek dan krijg je het volgende plaatje:

België tegen Duitsland. Duitsland is goed dus 3 punten. België staat echter wel in de 6e 8ste finale, en daar krijg je nu 1punt voor, deze wordt bij de betreffende 8ste finale bijgeteld en in dit geval dus nu 4 punten totaal.

Overzicht per deelnemer bekijken.

In de sheet met naam 2022 staat het totale schema met de mogelijkheid een deelnemer te selecteren. Van iedere wedstrijd staat wat de uitslag werkelijk is, wat de deelnemer heeft ingevuld en wat het aantal punten is dat ermee verdient is. Dit formulier is uit te printen of te kopiëren en kan als afzonderlijk bestand naar deelnemer gestuurd worden.

Vragen lijst voor meer punten.

Er is naast de groeps formulieren en de finale is ook een vragen formulier.

Nu kan het zijn dat je niet tevreden bet met de vraag stelling, dan kan deze aangepast worden. Het antwoord is echter wel altijd een getal of een keuze uit een land.

Dubbel klik voor het aanpassen op het woordje vragen. Er komt bij het deelnemer formulier een vraag naar een wachtwoord. Dit is standaard “logocontrol”, maar dit is aan te passen (zie logo aanpassen).

Nu wordt de achtergrond van de vragen licht geel en kan de vraag aangepast worden. Houd deze kort zodat ie past in de sheet en het venster in het formulier. Door vervolgens op opslaan vragen te klikken wordt de tekst aangepast.

Logo aanpassen.

Het is mogelijk het logo aan te passen. In het hoofdmenu kunt u een wachtwoord in typen dit is standaard “logocontrol” Zodra dit juist is in getypt komen 2 buttons te voor schijn. 1 ervan is om het wachtwoord te wijzigen.

Met de andere button kun je een formulier openen waarin je 2 logo’s kunt wijzigen. Zorg van te voren dat deze de juiste afmeting ratio heeft met de bestaande logo’s. En houd de files klein wat betreft bestandsgrootte.

Copyright VMP-Online 2009_2022.